Charitní hospicová poradna

Logo - Charitní hospicová poradnaCharvátská 785/8, 700 30 Ostrava-Jih, Výškovice (budova Hospice sv. Lukáše)

Telefon: 731 534 002, 599 508 533
E-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz
Sociální pracovník: Mgr. Marcela Kutláková, DiS.
Telefon - sociální pracovník:
731 625 768

Vedoucí střediska:
Mgr. Bc. Alexandra Čubová
Telefon - vedoucí střediska: 731 534 002
Počet zaměstnanců: 3,04 (přepočet k 31. 12. 2022)
Počet uživatelů v r. 2022: 669 (396 kontaktů, 1 568 intervencí)Hospic sv. Lukáše - Charitní hospicová poradna
Datum založení střediska: 8. 10. 2007
Forma poskytování služby: terénní, ambulantní

Konzultační hodiny - neobjednaní klienti: konzultace v ambulaci
Po: 8.00 – 10.00     13.00 – 15.00
Út:  8.00 – 10.00     13.00 – 15.00
St:            –                         –
Čt:  8.00 – 10.00     13.00 – 17.00
Pá: 8.00 – 10.00     13.00 – 14.00

Konzultační hodiny - objednaní klienti: konzultace v ambulaci nebo v domácnosti
Po: 10.00 – 12.00    15.00 - 17.00
Út:  10.00 – 12.00    15.00 – 16.00
St:   8.00 – 16.00
Čt:  10.00 – 12.00
Pá: 10.00 – 12.00    

Propagační leták - Charitní hospicová poradna
Péče o nemocného v domácím prostředí - plánujeme domácí péči
Péče o nemocného v domácím prostředí - začínáme pečovat
Katalog kompenzačních pomůcek
Ceník při zapůjčení kompenzačních pomůcek
Nabídka zapůjčení figurín pro základní školy
Informace pro uživatele odborného sociálního poradenství o zpracování osobních údajů

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - aktuální termíny semináře

Doprovázení a podpora při péči o Vašeho blízkého...

 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Posláním Charitní hospicové poradny je poskytovat informace, podporu a doprovázení prostřednictvím odborného sociálního poradenství v oblasti zdravotní, sociální psychologické a spirituální klientům, kteří jsou těžce nemocní či v terminálním stádiu svého života. A dále osobám, které o tyto osoby pečují popř. pozůstalým.

CÍL

Cílem Charitní hospicové poradny je poskytnout všem uživatelům potřebné informace, podporu a pomoc (mimo léčby), které umožní uživateli zvládnout obtížnou situaci, ve které se nachází, vlastními silami nebo za pomoci intervence a terapie.

Charitní hospicová poradnaCílem poradny je informovat, podporovat a pomáhat uživatelům tak, že: 

 • mají informace o možnostech a dostupnosti péče o těžce nemocné a umírající, o dalších navazujících službách (např. zprostředkování kontaktů na hospicové služby, terénní a pobytové sociální služby) a o systému sociálních i zdravotních dávek a příspěvků (např. invalidní důchod, dlouhodobé ošetřovné, příspěvek na péči a další), 
 • osvojili si dovednosti a zorientovali se v možnostech péče o blízkou osobu v domácím prostředí, dostali informace k výběru vhodných kompenzačních pomůcek a o možnostech zapůjčení např. formou kurzu pro pečující,
 • mají prostor pro sdílení a nejsou sami na péči o blízkou osobu, např. pomocí konzultací péče o nemocnou osobu se sociálním pracovníkem, zdravotní sestrou i lékařem, psychologem, nebo i duchovním.

Charitní hospicová poradnaCÍLOVÁ SKUPINA

Poradna je určena osobám starším 16 let s jiným zdravotním postižením, osobám s chronickým postižením a seniorům. Dále je služba určena pečujícím a pozůstalým. Zejména jsou to lidé, kteří:

 • potřebují pomoc a podporu spojenou s péčí z důvodu svého zdravotního postižení,
 • jsou nevyléčitelně nemocní, kteří jsou v terminálním stádiu,
 • potřebují pomoc a podporu z důvodu své dlouhodobé nemoci,
 • potřebují pomoc a podporu z důvodu nemoci či úbytku psychických a fyzických sil,
 • pečují o nemocné v domácím prostředí a potřebují informace k péči,
 • hledají možnosti péče o nevyléčitelně nemocnou osobu prostřednictvím mobilního nebo lůžkového hospice se stali pozůstalými.
 • Půjčovna kompenzačních pomůcekosoby s jiným zdravotním postižením (lidé, kteří potřebují pomoc a podporu spojenou s péčí z důvodu svého zdravotního postižení; lidé, kteří jsou nevyléčitelně nemocní, kteří jsou v terminálním stádiu),
 • osoby s chronickým postižením (lidé, kteří potřebují pomoc a podporu z důvodu své dlouhodobé nemoci),
 • senioři (lidé, kteří potřebují pomoc a podporu z důvodu nemoci či úbytku psychických a fyzických sil),
 • osoby v krizi (lidé, kteří pečují o nemocné v domácím prostředí a potřebují informace k péči; lidé, kteří hledají možnosti péče o nevyléčitelně nemocnou osobu prostřednictvím mobilního nebo lůžkového hospice; lidé, kteří se stali pozůstalými).

ZÁSADY SLUŽBY

 • Charitní hospicová poradnaINDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K UŽIVATELI A SVOBODNÉ ROZHODOVÁNÍ
  Poskytované služby Charitní hospicovou poradnou vychází z individuálně vyslovených potřeb uživatele a umožňují uživatelům uplatňovat vlastní vůli a vyjádřit vlastní přání ve vztahu ke způsobu a procesu poskytování odborného poradenství. Respektujeme uživatele a jeho právo samostatně rozhodnout ve všech fázích poradenského procesu o ukončení či přerušení konzultace a dalšího setkávání.
 • ANONYMITA
  V rámci poskytovaných poradenských služeb Charitní hospicovou poradnou respektujeme právo a přání uživatele nesdělovat osobní údaje.

 • PARTNERSKÝ PŘÍSTUP
  K uživatelům se chováme vždy rovnocenně s respektem k jejich důstojnosti, uživatelé mají možnost si volit sami rozsah a způsob poskytovaných služeb, jsou podporovány jejich schopnosti a dovednosti. Podporujeme uživatele k využívání svého potenciálu a svého nejbližšího okolí v řešení obtížných situacích, ve kterých se může nacházet.

 • BEZPLATNOST
  Sociální odborné poradenství uživatelům poskytujeme bezplatně mimo fakultativní službu - Půjčovna kompenzačních pomůcek, která se řídí platným ceníkem. 
 • PRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD
  Na základě křesťanských zásad je snahou vnášet víru  v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi; nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čistě lidská naděje; v tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí.

OBLASTI PORADENSKÝCH SLUŽEB

 • předáváme informace o možnostech péče o nemocné a umírající v domácím prostředí a pobytových zařízeních, včetně hospicových služeb a informace o systému sociálních i zdravotních dávek a příspěvků,
 • podporujeme získávání dovedností a zorientování se v možnostech péče o blízkou osobu v domácím prostředí prostřednictvím bezplatného Kurzu péče o nemocného v domácím prostředí,
  • dáváme prostor pro sdílení, aby nebyli pečující na péči o blízkou osobu sami prostřednictvím konzultace s:
  • sociálním pracovníkem, který vás může navštívit i doma podpořit v zajištění návazné sociální či zdravotní služby, společně pomoc vybrat a zapůjčit vhodnou kompenzační pomůcku prostřednictvím Půjčovny kompenzačních pomůcek a také pomoc se zajištěním vhodného příspěvku k péči,
  • psychologem, který provází pečující a nemocné telefonicky nebo osobně návštěvou doma nebo v poradně,
  • zdravotní sestrou, která pomáhá i v domácnosti s představením ošetřovatelské péče (hygiena, polohování, podávání stravy a jiné) a doporučením vhodných terénních zdravotních služeb (např. agentura domácí péče nebo mobilní hospic),
  • duchovním, který nabízí doprovázení pečující i nemocného formou rozhovorů a naslouchání.
 • poskytujeme poradenství pro pozůstalé, jejich provázení v truchlení, poskytování intervence v oblasti problémů
  s vyrovnáváním se se smrtí blízkého člověka a psychologické a duchovní pomoci.

Charitní hospicová poradna zajišťuje fakultativní službu Půjčovna kompenzačních pomůcek, kde je možné půjčit: mechanický vozík, chodítka, sprchovací vozík, sedák do vany, toaletní židle, polohovací postel, odsávačka, nadstavba na WC, antidekubitní matrace a další pomůcky.

Příběh:
Pan Jiří se obrátil na poradnu z důvodu pomoci s péčí o nemocnou manželku, u které diagnostikovali závažné nevyléčitelné onemocnění. Doposud klient pracoval, ale z důvodu zhoršování manželčina zdravotního stavu se rozhodl zůstat doma a pečovat o ni. Panu Jiřímu jsme zapůjčili mechanický vozík a pomohli jsme mu i s vyřízením příspěvku na péči. V průběhu léta se zdravotní stav manželky velmi zhoršoval a pan Jiří nás kontaktoval z důvodu potřeby rad v praktických ošetřovatelských úkonech. Oba manžele jsme navštívili v domácnosti a v rámci individuálního kurzu pro pečující jsme ho naučili základní úkony. Během návštěvy jsme zjistili, že manželka z důvodu nemoci komunikuje pouze očima. V rámci poradny jsme jí zapůjčili speciální komunikační zařízení, které jí po dobu několika měsíců velmi zkvalitnilo život. Na konci roku nám pan J. volal, že stav jeho manželky je velmi vážný, a v lednu jeho žena zemřela. S panem Jiřím jsme dodnes v kontaktu a provázíme ho v jeho truchlení.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj  

 

Magnetky pro hospicové služby

MAGNETKY PRO HOSPICOVÉ SLUŽBY:

Magnetky s logem Charitní hospicové poradny a dalších hospicových služeb jsou k dispozici v recepci Hospice sv. Lukáše.