Daňové zvýhodnění dárců

Rozhodnete-li se naši činnost finančně podpořit, můžete si určitou výši bezúplatného plnění (dříve daru) odečíst od vašeho daňového základu. Abychom Vám mohli vystavit Potvrzení o přijetí bezúplatného plnění (daru) vyplňte formulář níže na této stránce. Potvrzení dárcům zasíláme na základě jejich žádosti do 31. 1. následujícího roku nebo dle individuální domluvy. V případě dotazů nás kontaktujte na sekretariat@ostrava.charita.cz

MOŽNOSTI SNÍŽENÍ DAŇOVÉHO ZÁKLADU DÁRCŮ:
  • fyzické osoby (podle § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu)
    Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu bezúplatných plnění (dříve darů), pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč (může se jednat i o součet darů). V úhrnu lze odečíst nejvýše 15% ze základu daně (pro dary poskytnuté v letech 2020 nebo 2021 je jejich úhrn stanoven na 30 % ze základu daně). Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.
  • právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu)
    Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění (dříve darů), pokud jejich úhrnná hodnota činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně o jiné odečitatelné položky (pro dary poskytnuté v letech 2020 nebo 2021 je jejich úhrn stanoven na 30 % ze základu daně). 

Charita Ostrava je osvobozena od daně z bezúplatného nabytí (darů) pro zákonem stanovené veřejně prospěšné účely. Dary, které organizace získá jsou využity v plné výši jejich hodnoty. Podrobnější informace naleznete v Zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

Pro potvrzení o daru prosíme o vyplnění těchto údajů:

Korespondenční adresa:

(vyplňujte, pokud se liší od adresy firmy / trvalého bydliště)

(prosíme, tisíce oddělte mezerou; vyplňujte bez teček a čárek)

(využijte pro detailní rozpis v případě, že jste zaslali více plateb v průběhu roku na jeden účet)

pětplustři=

Pozn.: položky označené * jsou povinné.