Alzheimerova choroba a jiné typy demence - 2. workshop pro neformální pečovatele

Alzheimerova choroba a jiné typy demence - 2. workshop pro neformální pečovatele

28. 11. 2022, 12:00 - 28. 11. 2022, 18:00 Lékařská fakulta OSU, Syllabova 19, Ostrava, budova INLEK Odborný seminář, Akce pro veřejnost

Lékařská fakulta Ostravské univerzity ve spolupráci s partnery Vás srdečně zve na 2. workshop pro neformální pečovatele o své blízké lidi s onemocněním Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence v rámci projektu „Život s demencí – zvýšení informovanosti o rizicích, příznacích, časné detekci, možnostech prevence a léčby Alzheimerovy a jiných typů demence“.

Pozvání - workshop pro neformální pečovatele o lidi s demencí

Zájemci o účast na jednotlivých částech praktických workshopů se mohou registrovat na e-mail: lenka.ticha@osu.cz, nebo na tel: 603 749 140

Srdečně Vás zveme k účasti!

Evropský hospodářská prostor a Norské fondy

Projekt je podpořen grantem z Evropského hospodářského prostoru a Norských fondů v rámci projektu „Život s demencí – zvýšení informovanosti o rizicích, příznacích, časné detekci, možnostech prevence a léčby Alzheimerovy a jiných typů demence“ s reg. číslem ZD-MGS2-007.