Charitní dům sv. Benedikta Labre - terénní programy

Lidická 773/54, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Charitní dům sv. Benedikta Labre - terénní programyTelefon: 733 444 059
E-mail: benedikt.tp@ostrava.charita.cz
Sociální pracovníci: Mgr. Veronika Pieczka, Anna Stuchlá, DiS., Michal Tvrdý
Telefon - sociální pracovníci: 733 444 069, 739 197 521, 733 444 059

Vedoucí střediska:
Jana Němcová, DiS.     
Telefon - vedoucí střediska: 733 441 883     
Počet zaměstnanců: 3,15 (přepočet k 31. 12. 2022)
Počet uživatelů služeb r. 2022: 237 (2 866 kontaktů, 1 293 intervencí)     
Datum otevření střediska: 1. 1. 2017

Propagační leták - Charitní dům sv. Benedikta Labre - terénní programy


logo EU+MPSV

Projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II" (PoMPo) je financován z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a státního rozpočtu ČR přostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí.

Název programu: Operační program potravinové a materiální pomoci (OP PMP)
Subpartner projektu: Diecézní charita ostravsko-opavská
Hlavní cíl projektu: Nejchudší lidé dostanou díky projektu zdarma potraviny, hygienické potřeby, základní domácí potřeby, textil a případně další materiální pomoc.

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Terénní programy - Benedikta LabrePosláním sociální služby Charitního domu sv. Benedikta Labre – terénní programy (dále také jen „TP“) je aktivní vyhledávání sociálně vyloučených osob nebo osob ohrožených sociálním vyloučením a následná pomoc v jejich nepříznivé životní situaci. Zvýšenou podporu služba věnuje lidem, kteří o domov akutně přišli, nebo jim hrozí jeho bezprostřední ztráta.

CÍL

Cílem služby je klient:

 • který je informovaný o způsobech řešení jeho nepříznivé sociální situace
 • který je orientovaný v možnostech využití dalších návazných služebCharitní dům sv. Benedikta Labre - terénní programy
 • se kterým jsou sdíleny jeho bio-psycho-socio- spirituální potřeby
 • který má vyřízené doklady (rodný list, oddací list, křestní list, úmrtní list)
 • který je cizincem, jenž je obeznámen s právy a povinnostmi života v ČR
 • který má informace o zákonných nárocích (dávkách)
 • který zná možnosti, jak řešit svou bytovou situaci
 • Charitní dům sv. Benedikta Labre - terénní programykterý je motivovaný k řešení svého zhoršeného zdravotního stavu a zlepšení osobní hygieny
 • který je edukován o negativních dopadech jeho závislosti na omamných nebo psychotropních látkách
 • který je v kontaktu se svými rodinnými příslušníky
 • kterému je zprostředkována možnost zaměstnání

CÍLOVÁ SKUPINA

Terénní programy - Benedikta LabreKaždý člověk starší 18 let, který je zároveň bez domova, nebo patří do problémových skupin osob, nebo je osobou ohroženou závislostí nebo závislou na návykových látkách, nebo je to osoba žijící v sociálně vyloučených
komunitách. TP působí na území statutárního města Ostrava, zpravidla v městských částech: Jih, Radvanice a Bartovice, Vítkovice, Slezská Ostrava, Nová Bělá, Stará Bělá, Proskovice, Hrabová.

ZÁSADY SLUŽBY

 • vytváření vztahu vzájemné důvěry
 • nízkoprahovost
 • respekt
 • individuální přístup
 • důstojnost
 • spravedlnost

Příběh:
Pan Kamil si nás našel sám. Jednoho dne zavolal a v telefonu popsal svůj příběh odmítání všemi institucemi ze všech stran. Bydlel na ubytovně DMH, kde se dostal po smrti své maminky, o kterou pečoval do posledních dní. S kolegou Michalem jsme se s ním setkali ještě téhož dne na lavičce před ubytovnou a zjistili jsme, že má pan Kamil skutečně mnoho „naloženo“. Přestože jej trápily silné bolesti po úrazu páteře a chodil velmi těžce pouze o berlích, tak měl chuť se svým životem něco začít dělat. Pana Kamila jsme postupně doprovodili k lékaři, na ÚP, vyřídili mu, aby jej nevystěhovali z ubytovny a zajistili jsme mu i výpůjčku invalidního vozíku, aby se stal více samostatným. Při jednom z dalších doprovodů k lékaři si jej v nemocnici nechali z důvodu velmi špatných výsledků krve a podezření
na rakovinu. Za pár dní volal kolega Michal do nemocnice, kde mu zdravotní sestra sdělila, že je pan Kamil mrtvý. Jsme rádi, že jsme panu Kamilovi přinesli podporu v posledních týdnech života, aby na to všechno nebyl tak sám.

Reportáž - rekonstrukce a žehnání Charitního domu sv. Benedikta Labre v letech 2020-21

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj  

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

VDV_Nadace_Olgy_Havlove