Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Ostrava

Zengrova 497/42, 703 00 Ostrava-Vítkovice

E-mail: tereza@ostrava.charita.cz
Sociální pracovníci:
Mgr. Jana Potribná, Zuzana Kolenčíková, DiS.
Telefon - sociální pracovníci:
734 435 037, 735 746 551 (pro zájemce o službu)Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Ostrava

Vedoucí střediska:
Bc. Ondřej Zuchnický
Telefon - vedoucí střediska: 737 831 370
Počet zaměstnanců: 22,20 (přepočet k 31. 12. 2022)
Počet uživatelů v roce 2022: 238 (20 234 klientohodin, 50 497 kontaktů)
Datum založení střediska: 1. 9. 1991


Žádost o poskytování služeb Charitního střediska Matky Terezy
Žádost o poskytování služeb Charitního střediska Matky Terezy
Ceník služeb - Charitního střediska Matky Terezy - pečovatelská služba Ostrava
Ceník služeb - Charitního střediska Matky Terezy - fakultativní služby
Propagační leták - Charitní středisko Matky Terezy
Katalog kompenzačních pomůcek
Ceník při zapůjčení kompenzačních pomůcek

Informace o zpracování osobních údajů - zájemce/uživatel služby
Informace o zpracování osobních údajů - příbuzný uživatele služby
Informace o zpracování osobních údajů - opatrovník uživatele služby
Informace o zpracování osobních údajů - spolupracující organizace

     
      Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - aktuální termíny semináře


Logo link programu IROP_CZ

Projekt "Mobilní Charita bez emisí" je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Registrační č. projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016700
Období realizace projektu: 1. 11. 2021 - 31. 1. 2023
Výzva: 101. výzva IROP - Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností
Název programu: 11703 - Integrovaný regionální operační program
Hlavní cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti terénních sociálních služeb (sociální rehabilitace, pečovatelské služby) a ambulantních sociálních služeb (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a nízkoprahové denní centrum) poskytovaných Charitou Ostrava na území města Ostravy, a to prostřednictvím pořízení automobilů, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování terénních sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění technické základny stávající sociální práce s cílovými skupinami.

"...důstojné prožívání stáří..."

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba OstravaPOSLÁNÍ

Posláním Charitního střediska Matky Terezy – pečovatelské služby Ostrava je poskytovat seniorům a osobám se sníženou soběstačností kvalitní terénní sociální služby v jejich přirozeném prostředí.

CÍL

 • Udržet, popř. zvýšit (pakliže je to možné) soběstačnost a samostatnost uživatele/formou nácviku každodenních činností, používáním kompenzačních pomůcek atd.;
 • Umožnit setrvání uživatele v jeho přirozeném prostředí co nejdelší dobu a oddálit tak umístění v pobytové službě.

   

  Krátkodobé a dlouhodobé cíle střediska jsou dále v dokumentu Plán práce střediska.

CÍLOVÁ SKUPINA

Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba OstravaSlužba je určena:

 • osobám od 27 let věku,
 • se zdravotním, tělesným a chronickým onemocněním,
 • ocitnou-li se v nepříznivé sociální situaci,
 • služba je poskytována lidem žijícím na území města Ostravy.

Službu nemůžeme poskytnout:

 • osobám, které nezajistí bezpečné prostředí pro výkon činnosti pečovatelské služby,
 • osobám, které potřebují jen zdravotnickou péči,
 • osobám hospitalizovaným v nemocničním nebo podobném zařízení.

FORMA POSKYTOVANÉ POMOCI

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 40 v návaznosti na vyhlášku č. 505/2006 Sb., služby poskytované v pečovatelské službě obsahují tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

DOSTUPNOST SLUŽBY A PROVOZNÍ INFORMACE

 • Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba OstravaPečovatelské služby poskytujeme od pondělí do neděle od 7 do 22 hodin (případně dle domluvy) na celém území města Ostravy a přilehlých obcích (Petřkovice, Radvanice, Bartovice, Michálkovice apod.).
 • Vstup do služby
  Zájemce o využití pečovatelských služeb vč. rozvozu obědů se obrátí prostřednictvím výše uvedených kontaktů na vedoucího střediska nebo sociální pracovnici. Na základě domluvy proběhne sociální šetření zjišťující sociální situaci zájemce. Předpokladem pro využití služeb je sociální potřebnost zájemce. Služby jsou poskytovány na základě smlouvy, která se uzavírá na základě vyplněné žádosti po sociálním šetření mezi žadatelem a Charitou Ostrava. Požadavky na vstup do služby jsou vyřízeny do 1 týdne od oslovení zájemcem.
 • Úhrada za služby
  Všechny poskytované služby jsou zpoplatněny dle platného ceníku, který je ke stažení výše. Úhradu za služby je možné provést v hotovosti v pokladně Charitní pečovatelské služby – střediska Tereza, Zengrova 497/42, Ostrava-Vítkovice nebo pověřené osobě anebo převodem na účet Charity Ostrava. Způsob úhrady je dohodnut ve smlouvě.
 • Služba zajištění stravyCharitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Ostrava
  V rámci pečovatelských služeb je zajišťována také strava formou rozvozu obědů na vymezeném území Ostravy dle předchozí domluvy a platné smlouvy. Obědy jsou rozváženy v době od 9 do 14 hodin.. Obědy jsou připravovány v kuchyních Charity Ostrava, jejichž provozy splňují veškeré závazné hygienické podmínky. Nejedná se o restaurační činnost. Službu mohou využít zájemci po prokázání potřebnosti dovozu obědů a to v rámci  sociálního šetření.
  • Specifikace stravy: polévka, výběr ze dvou druhů jídel, možnost volby různých typů diety,
  • Výběr z jídelníčku: 
   Polévky: např. frankfurtská, hráškový krém, zeleninová, uzená, rajská, dršťková, slepičí
   Hlavní jídlo: např. kuřecí roláda s bramborem, pečená ryba na tymiánu s bramborovou kaší, uzené maso s křenovou omáčkou a knedlíkem, různé druhy rizota a těstovin
   Jídelníček obdrží uživatel vždy na týden, případně 14 dní dopředu.
  • Odhlášení objednaného oběda je možné pouze den předem do 12 hodin na výše uvedených kontaktech (postačuje i SMS zpráva na výše uvedený mobilní telefon). Zpráva musí obsahovat jméno a příjmení osoby, jíž je oběd odhlašován, datum, případně časové rozmezí odhlášky obědů, jméno a příjmení osoby, která oběd odhlašuje. V případě pozdějšího odhlášení nemůžeme zaručit odhlášku oběda.

Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba OstravaZÁSADY SLUŽBY

 • PARTNERSKÝ PŘÍSTUP

  k uživatelům se pracovníci chovají vždy rovnocenně s respektem k jejich důstojnosti, uživatelé mají možnost si volit sami rozsah a způsob poskytovaných služeb, jsou podporovány jejich schopnosti a dovednosti;

 • SVOBODNÉ ROZHODOVÁNÍ
  pracovníci respektují přirozené tempo uživatele, jeho zvyklosti a chování, dodržují specifický přístup k zajišťování jeho potřeb s ohledem na jeho nepříznivou sociální situaci a jeho zvyklosti v jeho přirozeném prostředí;

 • RESPEKT
  k uživatelům pracovníci přistupují vždy s ohledem na jeho fyzické, citové a duchovní potřeby;

 • PRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD
  Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Ostravana základě křesťanských zásad nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi; nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čistě lidská naděje; v tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí;

Pečovatelskou službou zajišťujeme komplex služeb, jehož prvky jsou především:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání, svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík)
 • pomoc při osobní hygieně (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zajištění stravy, donáška nebo dovoz oběda, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup, praní a žehlení ložního prádla, praní a žehlení osobního prádla)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod dospělých do zařízení, zaměstnání, k lékaři,  orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a zpět)

Sociální pracovník zajišťuje pomoc při vyřízení a podávání žádostí (např.):

 • příspěvek v souvislosti s používáním kompenzačních pomůcek
 • podání žádosti o příspěvek na péči
 • vyřízení občanského průkazu či pasu. atd.

Ve spolupráci s Charitní hospicovou poradnou, která provozuje Půjčovnu kompenzačních pomůcek je možné zapůjčit: Mechanický vozík, chodítka, sprchovací vozík, sedák do vany, toaletní židle, sedák do vany, polohovací postel, odsávačka, nadstavba na WC, Bio lampa, antidekubitní matrace a další pomůcky.

Příběh:
Pečovatelská služba byla oslovena s požadavkem zajištění pomoci s osobní hygienou v rozsahu dvakrát týdně u pana Reného (57 let), kterého propustili z nemocnice. Po příchodu do domácnosti však sociální pracovnice zjistila, že pan René není schopen se posadit a ani chodit. V domácnosti s ním žije jeho maminka Karla (81 let), která měla zajistit veškerou pomoc a podporu, ale vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu to nebylo možné. Pečovatelka začala chodit do domácnosti dvakrát denně, zajistili jsme panu Renému polohovací postel a zaučili jsme maminku, jak o něj pečovat. Během několika týdnů byla vyčerpaná i maminka, která neúnavně o svého syna pečovala. Také jí jsme začali poskytovat službu a na základě domluvy zajistili nákupy a drobné úkony v domácnosti, abychom jí ulevili a mohla si oddychnout. Jsme rádi, že můžeme paní Karlu podporovat v naplňování jejího cíle: mít syna doma a pečovat o něj. 

Logo link programu IROP_CZ
Projekt "S automobily do terénu" realizovaný v Charitním středisku Matky Terezy - pečovatelské službě Ostrava je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002236
Období realizace: 1. 8. 2017 - 31. 8. 2018
Výzva: 06_16_40 - Rozvoj sociálních služeb v SVL
Název programu: Integrovaný regionální operační program
Hlavní cíl projektu: Cílem je zvýšení kvality a dostupnosti terénních sociálních služeb, a to osobní asistence, pečovatelské služby, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytovaných Diecézní charitou ostravsko-opavskou a osmi oblastními charitami na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje pořízením 25 automobilů pro kvalitní poskytování terénních sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění technické základny stávajících sociálních služeb sociální práce.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy, Městských obvodů Ostrava-Jih, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, Ostrava-Hrabová, Ostrava-Petřkovice, Ostrava-Stará Bělá,
Ostrava-Poruba a Moravskoslezského kraje.

Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj             

Městský obvod Ostrava-Jih     Společně tvoříme Jih   logo Moravská Ostrava a Přívoz     Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky     Městský obvod Ostrava-Hrabová

Městský obvod Ostrava-Petřkovice   Městský obvod Ostrava-Stará Bělá  Ostrava-Poruba