Hospic sv. Lukáše - odlehčovací služba

Charvátská 785/8, 700 30 Ostrava-Jih, Výškovice

Telefon: 599 508 505 (recepce)
E-mail: lukas@ostrava.charita.cz
Sociální pracovníci:
Mgr. Marie Šimpachová, Silvie Bartuselská, DiS. (zájemci o službu, poradenství)
Telefon - sociální pracovníci: 733 676 641
Hospic sv. Lukáše - odlehčovací službaE-mail sociální pracovníci: lukas.socialni@ostrava.charita.cz
Telefon - sesterny (nonstop): 736 504 491, 736 504 492
Fax: 599 508 503

Vedoucí střediska: Bc. Renata Dercz - SM. Klára
Telefon - vedoucí střediska:
732 178 501
Počet zaměstnanců: 16,16 (přepočet k 31. 12. 2022)
Kapacita služby: 36 (22/1, 7/2 pokoje)
Počet uživatelů v r. 2022: 252 (10 259 lůžkodnů)
Datum založení střediska: 8. 10. 2007

 

Žádost o přijetí k odlehčovacímu pobytu v Hospici sv. Lukáše (na e-mail: lukas.socialni(at)ostrava.charita.cz)
Žádost o přijetí k odlehčovacímu pobytu v Hospici sv. Lukáše (na e-mail: lukas.socialni(at)ostrava.charita.cz)
Ceník - Hospic sv. Lukáše - odlehčovací služby (od 1. 4. 2023)
Propagační leták - Hospic sv. Lukáše - odlehčovací služba

Informace pro uživatele zdravotní hospicové služby o zpracování osobních údajů
Informace pro uživatele zdravotní hospicové služby o zpracování osobních údajů - jiný účel


"I pečující si potřebuje odpočinout..."

 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Hospic sv. Lukáše - odlehčovací službaHospic sv. Lukáše – je zdravotně-sociální služba. Posláním Hospice sv. Lukáše je poskytování standardní odlehčovací služby a zvláštní formy odlehčovací služby jako nezbytné sociální složky hospicové zdravotní péče.

Standardní odlehčovací služba
(dále jen "odlehčovací služba") je poskytována osobám, které z důvodů snížené soběstačnosti nejsou schopny zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí. Služba je také podporou pečujícím osobám. Na předem stanovenou dobu poskytneme důstojnou pomoc a péči jejich blízkým v našem pobytovém zařízení. Tím je pečujícím osobám umožněn nezbytný odpočinek nebo potřebný čas na vyřízení vlastních záležitostí.

Zvláštní forma odlehčovací služby
(dále jen "hospicová péče") je poskytována lidem v terminálním stádiu života, kterým je současně poskytována zdravotní hospicová péče.

CÍLE

 • udržet stávající míru soběstačnosti, samostatnosti a schopnosti rozhodování klienta v jeho každodenních zvyklostech, pokud to jeho zdravotní stav dovolí,
 • vytvářet podmínky blízké přirozenému prostředí klienta a umožnit mu, pokud je to možné, přirozený sociální kontakt s rodinou a jeho blízkými,
 • u odlehčovací služby umožnit pečující rodině nezbytný odpočinek a čas na vyřízení osobních záležitostí,
 • u klientů hospicové péče naplňovat Standardy hospicové paliativní péče. Především usilovat o to, aby klient netrpěl nesnesitelnou bolestí, nebyl v posledních chvílích života sám, měl nabídnutou péči psychologa, pastoračního pracovníka, podporovat rodinu a blízké osoby nemocného.

Hospic sv. Lukáše - odlehčovací služba

CÍLOVÁ SKUPINA

 • odlehčovací služba:  6 lůžek je určeno lidem ve věku od 18 let, kteří jsou ve stabilizovaném zdravotním stavu, ale s ohledem na svůj věk, zdravotní postižení či jiné důvody nejsou schopni si zajistit své životní potřeby. O tyto lidi pečuje v domácím prostředí rodina nebo blízká osoba, která potřebuje nutný čas k odpočinku či vyřízení osobních záležitostí. Doba pobytu je max. 2 měsíce.
 • hospicová péče:  30 lůžek je určeno pro lidi ve věku od 18 let, kteří z důvodu nevyléčitelné nemoci, v závěrečné fázi života, mají sníženou soběstačnost a nemohou setrvat v domácím prostředí,

FORMA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Hospic sv. Lukáše - odlehčovací služba

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dle §35 a §44 v návaznosti na vyhlášku č. 505/2006 Sb., služby poskytované v odlehčovací službě obsahují tyto základní činnosti:

 • základní sociální poradenství,
 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • duchovní služby

Hospic sv. Lukáše - odlehčovací služba

U klientů hospicové péče:

 • nepřetržitá (24/7) zdravotní a ošetřovatelská péče,
 • pomoc psychologa,
 • na jednolůžkových pokojích přistýlka pro blízké osoby a tím možnost jejich trvalé přítomnosti,
 • pomoc a podpora blízkým osobám a rodině při doprovázení nemocného v závěru života,
 • podpora truchlících a pozůstalých našich zemřelých klientů.

ZÁSADY SLUŽBY

Při poskytování služby vycházíme z Etického kodexu pracovníků Charity Ostrava a usilujeme o naplňování jeho zásad. V rámci těchto zásad vnímáme tyto důrazy: 

 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K UŽIVATELI A SVOBODNÉ ROZHODOVÁNÍ

  Vycházíme z individuálně vyslovených potřeb klienta a umožňujeme klientům uplatňovat vlastní vůli a vyjádřit vlastní přání nejen o způsobu poskytovaní služby. Respektujeme klienta a jeho právo samostatně rozhodnout, kdy, v jakém čase a rozsahu mu bude služba poskytována. Prostředí hospice chceme co nejvíce přizpůsobovat prostředí domácímu.

 • SAMOSTATNOST
  Hospic sv. Lukáše - odlehčovací službaDbáme na to, aby klient během poskytování služby vykonával to co je schopen zvládnout vlastní iniciativou a z vlastního přičinění. Činnosti, které je klient schopen zvládnout sám, za něj nepřebíráme. Při činnostech, které klient není schopen zvládnout sám, mu dopomáháme k výkonu dané činnosti.  V případě, že klient již není schopen zvládnout danou činnost s dopomocí, je tato činnost vykonávána pracovníkem.

 • PARTNERSTVÍ

  Ke každému uživateli přistupujeme jako k partnerovi, vztah mezi pracovníkem a uživatelem je partnerský.

 • NEBÝT SÁM
  Rodina a blízcí lidé jsou přirozenou součástí života klienta, jsou u nás vítání, jsou také důležitou součástí života hospice. Navzdory nelehkému životnímu úseku našich klientů a jejich rodin chceme, aby dny v hospici byly naplněny radostí z „maličkostí“, společně prožitými chvílemi a plněním „malých“ přání.

 • TÝMOVOST
  O klienta pečuje profesionální tým pracovníků. Společným cílem je vzájemně propojovat informace a předávat si je, pružně reagovat na potřeby a přání klienta. 
 • PRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD
  Na základě křesťanských zásad chceme nést víru v dobro života a člověka, zmírňovat utrpení a přinášet naději do nepříznivé situace klienta způsobených ztrátou soběstačností a nemocí. Chceme nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čistě lidská naděje. V tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí a empatií, udělat alespoň něco málo pro to, aby pokud je to možné, došel ke smíření se svou životní situací, se svými blízkými i s Bohem.

DŮVODY PRO NEPOSKYTNUTÍ SLUŽBY

 • kapacita služby je plně využitá,
 • zájemce nesplňuje daná kritéria cílové skupiny,
 • zájemce v uplynulém půlroce využíval služeb Hospice sv. Lukáše a nedodržel podmínky poskytování služby uvedené ve smlouvě jako výpovědní důvody. Z tohoto důvodu byla s uživatelem ukončena smlouva ze strany poskytovatele

V případě odlehčovací služby

 • zájemce není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
 • zájemce vyžaduje stálou (24/7) péči zdravotního charakteru (zdravotní stav osoby vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení).

Příběh:
Pan Miroslav prodělal mozkovou příhodu a potřeboval celodenní podporu. Péči o svého otce převzala s velkým nasazením dcera, která kontaktovala naši službu s prosbou o pomoc. Aby měl tatínek zajištěnou bezbariérovou koupelnu, rozhodla se pro její rekonstrukci. Na období rekonstrukce pro něj potřebovala zajistit péči a pobyt mimo domov. Při nástupu pana Miroslava na odlehčovací pobyt prožívala dcera velké obavy, jak otec tento pobyt zvládne. Nebude mít pocit, že se jej chci „zbavit“? Je správné jej takto „odložit“? Obavy a otázky se rozplynuly během prvních pár okamžiků, kdy se pan Miroslav „rozkoukal“ po pokoji a seznámil se pracovníky. Vděčnost za péči personálu, čas s dobrovolníky v kavárničce, za každého, s kým mohl prohodit pár slov, pan Miroslav neskrýval. Po třech týdnech jsme se mohli loučit jak s ním, tak se spokojenou dcerou, která mohla tatínka uvítat ve svém domě s novou koupelnou. Jsme rádi, že naše služba slouží jak klientům samotným, tak pečujícím rodinám.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj  

 

MOŽNOSTI PODPORY HOSPICE SV. LUKÁŠE:

 • Pošlete dárcovskou SMS ve tvaru:
  DMS HOSPICLUKAS 30  na telefonní číslo 87 777
  DMS HOSPICLUKAS 60  na telefonní číslo 87 777
  DMS HOSPICLUKAS 90  na telefonní číslo 87 777

  Pošlete trvalou dárcovskou SMS ve tvaru:
  DMS TRV HOSPICLUKAS 30  na telefonní číslo 87 777
  DMS TRV HOSPICLUKAS 60  na telefonní číslo 87 777
  DMS TRV HOSPICLUKAS 90  na telefonní číslo 87 777

  Cena jedné SMS je 30, 60 nebo 90,- Kč, z Vaší pomoci obdrží Hospic sv. Lukáše 29, 59 nebo 89,- Kč.
  Získané finanční prostředky budou použity na udržení kvality přímé péče pro klienty Hospice sv. Lukáše.Více o DMS na: www.darcovskasms.cz

 • zasláním finančního příspěvku s variabilním symbolem: 11163

Magnetky pro hospicové službyMAGNETKY PRO HOSPICOVÉ SLUŽBY:

Magnetky s logem Hospice sv. Lukáše a dalších hospicových služeb jsou k dispozici v recepci Hospice sv. Lukáše.