O Mezinárodní konferenci hospicové paliativní péče

Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015

 

Motto: „Všechno, čeho se dotkne láska, je zachráněno od smrti.“
Romain Rolland

Paliativní péče je moderní, celosvětově rychle se rozvíjející typ péče, který nabízí umírajícím a jejich blízkým účinnou pomoc tam, kde prostředky běžných léčebných postupů, ale také síly a schopnosti nejbližšího okolí velmi často selhávají. Paliativní péče se zabývá utrpením, potřebami a kvalitou života a důstojností lidí na konci života (WHO 2003). Specializované zařízení poskytující paliativní péči se označuje za hospic.

Charita Ostrava uspořádala mezinárodní konferenci na téma paliativní péče již v roce 2009. Poznatky v oblasti péče o umírající se od té doby rozšířily a přínosem může být také jejich sdílení v rámci dalších evropských zemí. To jsou důvody uspořádání Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 v rámci projektu „Komplexní program rozvoje hospicové péče v Charitě Ostrava“ podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce. Charita Ostrava poskytuje služby lidem v závěru života v rámci služeb - Hospic sv. Lukáše a Charitní středisko sv. Kryštofa - mobilní hospic a ošetřovatelská služba a Charitní hospicová poradna.

 

Termín konání konference: 17. března 2015, 9.00-17.00 h

Místo konání: Clarion Congress Hotel Ostrava

Registrační poplatek: 0 Kč

Kapacita registrovaných účastníků: 150

Odborný garant: Doc. MUDr. Pavel Vodvářka, Ph.D., primář Hospice sv. Lukáše Charity Ostrava 

Záštita nad konferencí: Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a pro lékaře ohodnocena 6 kredity.
Vzdělávací akce je zařazena do systému vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí a ohodnocena 4 kredity.

 

 

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.
Projekt „Komplexní program rozvoje hospicové péče v Charitě Ostrava.”

Program švýcarsko-české spolupráce                     Ministerstvo zdravotnictví České republiky