Finanční částka na účet veřejné sbírky

Zajištění finančních prostředků na udržení kvality přímé péče v rámci sociálních a zdravotních služeb Charity Ostrava pro seniory, lidi se zdravotním postižením, lidi se specifickými potřebami, lidi bez domova, lidi v obtížné životní situaci, ohrožené děti a mládež, lidi v závěru života.

Číslo sbírkového konta:                                                           17000277/0100 (KB Ostrava)
Termín povolení sbírky:                                                           25. 3. 2015 -  povolení na dobu neurčitou
Příjmy sbírkového konta od počátku sbírky:                     1 193 696,91 Kč
Aktuální stav sbírkového konta k 10. 12. 2021:                   230 909,97 Kč

 

Veřejná sbírka je povolena na základě Osvědčení o datu přijetí oznámení o konání veřejné sbírky na "Zajištění finančních prostředků na udržení kvality přímé péče v rámci sociálních a zdravotních služeb Charity Ostrava pro seniory, lidi se zdravotním postižením, lidi se specifickými potřebami, lidi bez domova, lidi v obtížné životní situaci, ohrožené děti a mládež, lidi v závěru života." podle § 4 zákona č. 117/2001 Sb., které vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje s č. j. MSK 27774/2015, Sp. zn.: VŽ/4741/2015/Bar.Osvědčení o konání veřejné sbírky

 
V rámci sbírky lze podpořit jednotlivá charitní střediska použitím variabilního symbolu dle seznamu =>  při zadání platby.

V rámci této veřejné sbírky existuje také možnost podpořit služby formou dárcovskéDMS=>

Zajištění prostředků na financování investic v rámci služeb poskytovaných v Ostravě Charitou Ostrava pro seniory, lidi se zdravotním postižením, lidi bez domova, matky s dětmi v tísni, lidi v závěru života, ohrožené děti a mládež a v Krnově pro lidi s duševním onemocněním.

Číslo sbírkového konta:                                                           107-5210720287/0100 (KB Ostrava)
Termín povolení sbírky:                                                           1. 11. 2016 - povolení na dobu neurčitou
Příjmy sbírkového konta od počátku sbírky:                         14 428,84 Kč
Aktuální stav sbírkového konta k 10. 12. 2021:                  247 173,06 KčOsvědčení o konání veřejné sbírky
 
Veřejná sbírka je povolena na základě Osvědčení o datu přijetí oznámení o konání veřejné sbírky na "Zajištění prostředků na financování investic v rámci služeb poskytovaných v Ostravě Charitou Ostrava pro seniory, lidi se zdravotním postižením, lidi bez domova, matky s dětmi v tísni, lidi v závěru života, ohrožené děti a mládež a v Krnově pro lidi s duševním onemocněním." podle § 4 zákona č. 117/2001 Sb., které vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje s č. j. MSK 116785/2016, Sp. zn.: VŽ/26077/2016/Bar.