Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory

Čujkovova 3165/40a, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Telefon: 599 527 590, 731 131 951
E-mail: gabriel@ostrava.charita.cz
Sociální pracovník: Mgr. Tereza Hořínková
Telefon - sociální pracovník: 739 323 933 (zájemci o službu)Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory

Vedoucí střediska: Bc. Veronika Curylová
Telefon - vedoucí střediska: 731 131 951
Počet zaměstnanců:
1,40 (přepočet k 31. 12. 2022)
Kapacita služby: 25 uživatelů
Počet uživatelů v r. 2022: 165 (3 831 kontaktů, 953 intervencí)
Provozní doba: 8.00 - 15.00 h
Datum otevření střediska: 1. 2. 2007


Program akcí 5/2023
Program akcí 6/2023
Program pravidelných aktivit komunitního centra od 1. 1. 2023
Vstupní dotazník pro zájemce o službu
Vstupní dotazník pro zájemce o službu
Propagační leták - Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory


„Seniorský věk není handicap.“

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro senioryPosláním Charitního střediska Gabriel - komunitního centra pro seniory (sociálně aktivizační služby) je snižovat možná rizika sociálního vyloučení na základě věku uživatele či jeho zdravotního postižení.

CÍL

Cíle komunitního centra jsou:

 • udržet či rozvíjet sociální začlenění uživatelů do společnosti s pomocí nabízených společných aktivit,
 • motivovat uživatele k aktivnímu životu za pomoci aktivní a smysluplné spolupráce s uživatelem,
 • vytvářet bezpečné zázemí pro neformální setkávání uživatelů – pomocí empatického a důstojného přístupu a s respektem k lidské individualitě.

CÍLOVÁ SKUPINACharitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory

Cílovou skupinou jsou především senioři a osoby se zdravotním postižením nad 55 let žijící v okrese Ostrava, kteří mohou být ohroženi sociálním vyloučením z důvodu svého vysokého věku či zdravotního stavu.

ZÁSADY SLUŽBY

 • PARTNERSKÝ PŘÍSTUP
  K uživatelům se pracovníci chovají vždy rovnocenně s respektem k jejich důstojnosti, uživatelé mají možnost si volit sami rozsah a způsob poskytovaných služeb, jsou podporovány jejich schopnosti a dovednosti.Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory

 • OSOBNÍ PŘÍSTUP
  Pracovníci respektují přirozené tempo uživatele, jeho zvyklosti a chování, dodržují specifický přístup k zajišťování jeho potřeb s ohledem na jeho nepříznivou sociální situaci.

 • RESPEKT
  K uživatelům pracovníci přistupují vždy s ohledem na jeho fyzické a citové a duchovní potřeby.

 • Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro senioryPRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD
  Na základě křesťanských zásad nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi; nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čistě lidská naděje; v tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí.

Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro senioryZásady poskytování sociálně aktivizačních služeb se také odráží v Etickém kodexu zaměstnance Charity Ostrava.


Komunitní centrum pro seniory je příjemným místem pro trávení času seniorů. Nabídka aktivit je určena každému, kdo má chuť účastnit se kulturního, společenského a duchovního života nebo si chce jen popovídat. Komunitní centrum pro seniory bezúplatně nabízí:

 • kurz práce na PCCharitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory
 • dámský klub Živá voda
 • společenské hry
 • výtvarné činnost - pletení, malování, batikování, keramika
 • přednášky a besedy
 • lekce cizích jazyků
 • setkávání u šálku čaje či kávy
 • galerie G

Vstup uživatele do služby

 • Kontakt se zájemcem o sociální službu poskytovanou v Charitním středisku Gabriel-komunitní centrum pro seniory se děje osobní návštěvou aktivit nabízených přes kontakty uvedené na webovém portálu Charity Ostrava (https://ostrava.charita.cz) nebo propagačních materiálech.
 • Jednání se zájemcem o službu vede sociální pracovník charitního domu vždy osobně. Mezi nejčastější metody práce patří rozhovor (v různých formách), dotazník, naslouchání, podpora, empatie apod. Spolu se zájemcem se mohou jednání zúčastnit další osoby, které zájemce určí. Zájemci je pracovníkem ponechán prostor pro vyjádření svých pocitů a potřeb. V případě zájmu zájemce o službu pracovník s ním realizuje prohlídku charitního střediska.
 • Výsledkem tohoto procesu je zjištění jeho požadavků, očekávání a osobních cílů, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím služby Charitního střediska Gabriel.
 • Postupy pro jednání a poskytnutí služby novému uživateli jsou upraveny vnitřními střediskovými pravidly.

CHARITNÍ GALERIE G

Charitní Galerie G je přístupná od pondělí do pátku v době 8.00 - 15.00 h.Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory
Kontaktní osoba: Hana Papežová
e-mail: papezovahana(at)seznam.cz
Fotodokumentaci proběhlých výstav naleznete na webu: babi90.rajce.idnes.cz

Prezentace z uskutečněných výstav:Prezentace z výstav Charitní Galerie G 2007-2022
Prezentace z výstav Charitní Galerie G 2007-2016 - minivernisáže
Prezentace z výstav Charitní Galerie G 2007-2016 - setkání s osobnostmiPrezentace z výstav Charitní Galerie G 2007-2016 - kreativní činnostiPrezentace z výstav Charitní Galerie G 2007-2016 - cyklus Neobyčejné ženy

 

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU A MEZIGENERAČNÍ DIALOG OSTRAVA

Aktivity centra zajišťuje Živá paměť, o. p. s. jejichž posláním je docenění obětí nacismu a předání jejich vzpomínek mladším generacím. 
Obecně prospěšná společnost Živá paměť nabízí např. služby německého dobrovolníka, který dochází na návštěvy a pomáhá různým způsobem lidem, kteří byli dotčeni nacistickým bezprávím, dále poskytuje telefonické a písemné sociální poradenství prostřednictvím Poradny pro oběti nacismu. Počínaje červnem 2009 nabízí vybrané aktivity i v ostravském regionu ve spolupráci s Charitou Ostrava v prostorách Charitního střediska Gabriel.

Živá paměťPozvání setkání při kávě či čaji, kde je prostor pro společné povídání platí nejen pro zájemce o téma nacismu.Koordinátorka centra: PhDr. Darina Sedláčková, 224 872 730 (pevná linka) nebo 606 619 148 (mobil)

Příběh:
Lidé starší 55 let nebo lidé se zdravotním postižením mohou v příjemném
prostředí Charitního střediska Gabriel trávit čas na besedách, přednáškách, při výtvarných činnostech, výuce práce s PC nebo se rozvíjet v cizích jazycích. Lekce němčiny, které navštěvuji, probíhají každý čtvrtek pro začátečníky i pokročilé. Při setkáních spolu s dalšími účastníky konverzujeme, zdokonalujeme se v gramatice i poslechu, zkoušíme testy nebo používáme němčinu s prvky matematiky a fyziky: např. bingo, početní příklady, anebo mozkový joging. V komunitním centrum pro seniory máme k dispozici interaktivní tabuli, takže možností, jak němčinu učit a zároveň si to užít, je mnoho. Jsem velmi ráda, že mohu Charitní středisko Gabriel navštěvovat, potkávat se s dalšími seniory a rozvíjet své schopnosti.
Eva Tomášková, uživatelka služby

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Jih a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj       Společně tvoříme Jih       Městský obvod Ostrava-Jih