Charitní středisko Michala Magone - krizová pomoc

Václava Košaře 249/12a, 700 30 Ostrava-Jih, Dubina

Telefon: 599 527 250Charitní středisko Michala Magone - krizová pomoc
               730 573 037 (Po-Pá 6-22 h, So 6-14 h)
               732 632 318 (pohotovost)
E-mail: magone.kp@ostrava.charita.cz
Sociální pracovníci: Mgr. Alena Milo, Mgr. Monika Humplíková
Telefon - sociální pracovník:
730 573 037

Vedoucí střediska:
Jiří Hořínek
Telefon - vedoucí střediska: 732 632 318
Počet zaměstnanců: 4,20 (přepočet k 31. 12. 2022)
Kapacita služby: 9 uživatelů služby (2/1, 3/1, 4/1 pokoje)
Počet uživatelů v roce 2022: 396 (281 kontaktů, 557 intervencí, 930 lůžkodnů)
Datum založení střediska: 2007

Propagační leták - Charitní středisko Michala Magone - krizová pomoclogo EU+MPSV

Projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II" (PoMPo) je financován z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a státního rozpočtu ČR přostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí.

Název programu: Operační program potravinové a materiální pomoci (OP PMP)
Subpartner projektu: Diecézní charita ostravsko-opavská
Hlavní cíl projektu: Nejchudší lidé dostanou díky projektu zdarma potraviny, hygienické potřeby, základní domácí potřeby, textil a případně další materiální pomoc.

„Děti a mládež jsou to nejcennější, co lidstvo má. Veškerá námaha, která
se vynaloží v práci pro ty nejpotřebnější, není marná, i když výsledek se neprojeví ihned. Mladí nás zlobí, provokují, abychom jim mohli dokázat, jak je máme rádi.“
P. Jiří Reinsberg


VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Posláním Charitního střediska Michala Magone – krizové pomocí v Ostravě – Dubině je poskytnutí nezbytné individuální pomoci a podpory lidem, především rodinám s dětmi, kteří se ocitli v krizové životní situaci, převážně spojené s bydlením a nejsou schopni ji aktuálně řešit vlastními silami. Poskytnutím krátkodobé bezplatné pomoci spojené s ubytováním jim umožňujeme začlenění do běžného života.Charitní středisko Michala Magone - krizová pomoc

CÍL

Cílem služby krizové pomoci je stabilizace klienta a jeho podpora, aby získal odvahu, schopnosti, sílu, chuť řešit svou obtížnou životní situaci.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinu tvoří převážně rodiny s dětmi z Ostravy a okolí, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a splňují podmínky:

  • jsou fyzicky soběstační
  • aktivně přistupují k řešení své nepříznivé sociální situace
  • dodržují obecná pravidla vzájemného soužití a vnitřní pravidla charitního střediska

ZÁSADY SLUŽBY

  • samostatnost
  • individuální přístup
  • rovnost
  • týmová práce
  • neudržování klienta ve službě
  • princip křesťanských zásad  

Příběh:
Nelehká doba, která nás všechny zastihla nepřipravené, odhalila v životech mnohých věci, které by jinak ještě dlouho zůstaly skryty. Paní Alena se před osmi lety zamilovala a s vidinou spokojeného života odešla s partnerem bydlet do malého města. Narodil se jim syn a vše vypadalo idylicky. On finančně zabezpečoval rodinu a ona se starala o syna a domácnost. V době, kdy paní Aleně skončila rodičovská dovolená a nastal čas se vrátit do práce, se začaly objevovat první náznaky toho, že ne vše bude tak, jak si to vysnila. Když celou společnost sevřela první lna lockdownu, musela i paní Alena zůstat se školou povinným synem doma. Tehdy začaly být urážky a výčitky ze strany partnera na denním pořádku a jejich intenzita stoupala. Paní Alena proto vyhledala pomoc a útočiště u nás. Za pomoci svých přátel sehnala malý byt a s naší pomocí se jí povedlo si ho drobně vybavit. Pomohli jsme jí vyřídit sociální dávky a domluvili další služby, které jsou jí na její další cestě nápomocny. Nyní už má její syn zase klidné místo na učení, spánek i zábavu. A paní Alena s nadějí vyhlíží lepší zítřky.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Jih a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj       Společně tvoříme Jih       Městský obvod Ostrava-Jih