Zaslání dárcovské DMS

Podporu lze zaslat na zajištění kvality služeb Charity Ostrava, případně na podporu dvou níže uvedených Charitních domů. Lze si rovněž vybrat jednorázovou formu DMS nebo trvalejší formu, kdy dochází k podpoře do odvolání dárcem každý měsíc. Nově je možné zaslat i různou výši darované částky, kdy cena 1 DMS je buď 30 Kč, 60 Kč nebo 90 Kč. Na vybraný účel tak poputuje 29 Kč, 59 Kč, příp. 89 Kč.

Získávání finančních prostředků je v souladu s povolenou veřejnou sbírkou.

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY SLUŽEB CHARITY OSTRAVA

Pošlete dárcovskou SMS ve tvaru:
DMS CHARITAOSTRAVA 30  na telefonní číslo 87 777
DMS CHARITAOSTRAVA 60  na telefonní číslo 87 777
DMS CHARITAOSTRAVA 90  na telefonní číslo 87 777

Pošlete trvalou dárcovskou SMS ve tvaru:
DMS TRV CHARITAOSTRAVA 30  na telefonní číslo 87 777
DMS TRV CHARITAOSTRAVA 60  na telefonní číslo 87 777
DMS TRV CHARITAOSTRAVA 90  na telefonní číslo 87 777


V roce 2022 jsme od Vás obdrželi pro služby Charity Ostrava částku 11 469,00 Kč.
- prostředky jsme využili na podporu provozu Šatníku Charity Ostrava.

V roce 2021 jsme od Vás obdrželi pro služby Charity Ostrava částku 8 548,00 Kč.
- prostředky jsme využili na podporu rekonstrukce a vybavení Charitního domu sv. Benedikta Labre - nízkoprahového denního centra a terénních programů a na opravy zdravotnického vybavení a automobilů pro zajišťování péče o klienty služby Charitního střediska sv. Kryštofa – mobilního hospice a ošetřovatelské služby

V roce 2020 jsme od Vás obdrželi pro služby Charity Ostrava částku 47 476,00 Kč.
V roce 2019 jsme od Vás obdrželi pro služby Charity Ostrava částku 5 492,00 Kč.
V roce 2018 jsme od Vás obdrželi pro služby Charity Ostrava částku 4 059,00 Kč.
V roce 2017 jsme od Vás obdrželi pro služby Charity Ostrava částku 8 138,00 Kč.
V roce 2016 jsme od Vás obdrželi pro služby Charity Ostrava 467 DMS (13 309,50 Kč)
V roce 2015 jsme od Vás obdrželi pro služby Charity Ostrava 249 DMS (  7 096,50 Kč)

ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU HOSPICE SV. LUKÁŠE

Pošlete dárcovskou SMS ve tvaru:
DMS HOSPICLUKAS 30  na telefonní číslo 87 777
DMS HOSPICLUKAS 60  na telefonní číslo 87 777
DMS HOSPICLUKAS 90  na telefonní číslo 87 777

Pošlete trvalou dárcovskou SMS ve tvaru:
DMS TRV HOSPICLUKAS 30  na telefonní číslo 87 777
DMS TRV HOSPICLUKAS 60  na telefonní číslo 87 777
DMS TRV HOSPICLUKAS 90  na telefonní číslo 87 777

V roce 2022 jsme od Vás obdrželi pro Hospic sv. Lukáše částku 12 734,00 Kč.
- prostředky jsme využili na pořízení vybavení a zdravotnického materiálu pro klienty Hospice sv. Lukáše

V roce 2021 jsme od Vás obdrželi pro Hospic sv. Lukáše částku 16 211,00 Kč.
V roce 2020 jsme od Vás obdrželi pro Hospic sv. Lukáše částku 12 667,00 Kč
V roce 2019 jsme od Vás obdrželi pro Hospic sv. Lukáše částku 10 997,00 Kč.
V roce 2018 jsme od Vás obdrželi pro Hospic sv. Lukáše částku 8 377,00 Kč
V roce 2017 jsme od Vás obdrželi pro Hospic sv. Lukáše částku 4 996,00 Kč.
V roce 2016 jsme od Vás obdrželi pro Hospic sv. Lukáše    136  DMS (3 876,00 Kč)
V roce 2015 jsme od Vás obdrželi pro Hospic sv. Lukáše    101  DMS (2 878,50 Kč)
V roce 2014 jsme od Vás obdrželi pro Hospic sv. Lukáše    431  DMS (12 283 Kč)
V roce 2013 jsme od Vás obdrželi pro Hospic sv. Lukáše    580  DMS (15 977 Kč)
V roce 2012 jsme od Vás obdrželi pro Hospic sv. Lukáše    409  DMS (11 043 Kč)
V roce 2011 jsme od Vás obdrželi pro Hospic sv. Lukáše    351  DMS (9 477 Kč)
V roce 2010 jsme od Vás obdrželi pro Hospic sv. Lukáše 7 978  DMS (215 406 Kč).
V roce 2009 jsme od Vás obdrželi pro Hospic sv. Lukáše 1 238  DMS (33 426 Kč).
V roce 2008 jsme od Vás obdrželi pro Hospic sv. Lukáše 1 161  DMS (31 347 Kč).
V roce 2007 jsme od Vás obdrželi pro Hospic sv. Lukáše 1 774  DMS (47 898 Kč).
V roce 2006 jsme od Vás obdrželi pro Hospic sv. Lukáše 1 916  DMS (51 732 Kč).

ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU CHARITNÍHO DOMU SV. FRANTIŠKA

Pošlete dárcovskou SMS ve tvaru:
DMS AZYLFRANTISEK 30  na telefonní číslo 87 777
DMS AZYLFRANTISEK 60  na telefonní číslo 87 777
DMS AZYLFRANTISEK 90  na telefonní číslo 87 777

Pošlete trvalou dárcovskou SMS ve tvaru:
DMS TRV AZYLFRANTISEK 30  na telefonní číslo 87 777
DMS TRV AZYLFRANTISEK 60  na telefonní číslo 87 777
DMS TRV AZYLFRANTISEK 90  na telefonní číslo 87 777

V roce 2022 jsme od Vás obdrželi pro Charitní dům sv. Františka částku 2 662,00 Kč.
- prostředky jsme využili na nájem tělocvičny, pořízení sportovního vybavení a potravin pro klienty služby Charitní dům sv. Františka – azylový dům.

V roce 2021 jsme od Vás obdrželi pro Charitní dům sv. Františka částku 3 286,00 Kč.
V roce 2020 jsme od Vás obdrželi pro Charitní dům sv. Františka částku 3 522,00 Kč.
V roce 2019 jsme od Vás obdrželi pro Charitní dům sv. Františka částku 2 620,00 Kč.
V roce 2018 jsme od Vás obdrželi pro Charitní dům sv. Františka částku 1 117,00 Kč.
V roce 2017 jsme od Vás obdrželi pro Charitní dům sv. Františka částku 1 410,00 Kč.
V roce 2016 jsme od Vás obdrželi pro Charitní dům sv. Františka      52 DMS (1 482 Kč)
V roce 2015 jsme od Vás obdrželi pro Charitní dům sv. Františka      44 DMS (1 254 Kč)
V roce 2014 jsme od Vás obdrželi pro Charitní dům sv. Františka    199 DMS (5 671,50 Kč)
V roce 2013 jsme od Vás obdrželi pro Charitní dům sv. Františka 1 778 DMS (50 174 Kč)
V roce 2012 jsme od Vás obdrželi pro Charitní dům sv. Františka 1 171 DMS (31 617 Kč)
V roce 2011 jsme od Vás obdrželi pro Charitní dům sv. Františka    811 DMS  (21 897 Kč)
V roce 2010 jsme od Vás obdrželi pro Charitní dům sv. Františka    423 DMS (11 421 Kč).

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč. V případě trvalé DMS Vám bude každý měsíc automaticky odečtena částka 30, 60 nebo 90 Kč. Podpořený projekt Charity Ostrava od Vás obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Více informací na www.darcovskasms.cz

Všem štědrým dárcům děkujeme!

DMS logo

Technicky tuto službu zajišťuje ATS Praha. Projekt DMS je společným projektem Asociace provozovatelů mobilních sítí a Fóra dárců, organizace pro dárce usilující o podporu filantropie v ČR. Fórum dárců koordinuje projekt DMS a je pro neziskový sektor poskytovatelem přístupu k využívání služby DMS.