Hospic sv. Lukáše - zařízení pro lidi v terminálním stádiu života

Hospic sv. LukášeCharvátská 785/8, 700 30 Ostrava-Jih, Výškovice

Telefon: 599 508 505 (recepce)              
Telefon - poradenství: 731 534 002 (Po, Út, Čt, Pá: 8-16 h)
E-mail:
lukas@ostrava.charita.cz
Sociální pracovníci: Mgr. Marie Šimpachová, Silvie Bartuselská, DiS.
Telefon - sociální pracovníci:
733 676 641
E-mail - soc. pracovníci: lukas.socialni@ostrava.charita.cz
Telefon: 736 504 491, 736 504 492 (sesterny - nonstop)
Fax:
599 508 503
Hospic sv. Lukáše
Vedoucí střediska: Bc. Renata Dercz - SM. Klára
Telefon - vedoucí střediska: 732 178 501
Počet zaměstnanců: 32,72 (přepočet k 31. 12. 2022)
Kapacita zařízení:
30 pacientů (22/1, 4/2 pokoje, 22 přistýlek, 6 lůžek pro stážisty)
Počet klientů v r. 2022: 216 (9 434 lůžkodnů)
Datum otevření: 8. října 2007

Žádost o přijetí do Hospice sv. Lukáše (na e-mail: lukas.socialni(at)ostrava.charita.cz)
Žádost o přijetí do Hospice sv. Lukáše (na e-mail: lukas.socialni(at)ostrava.charita.cz)
Svobodný informovaný souhlas pacienta
Ceník služeb nezdravotního charakteru
Propagační leták - Hospic sv. Lukáše - zařízení pro lidi v terminálním stádiu života
Standardy hospicové paliativní péče

Informace pro uživatele zdravotní hospicové služby o zpracování osobních údajů
Informace pro uživatele zdravotní hospicové služby o zpracování osobních údajů - pro jiný účel

Reportáž o Hospici sv. Lukáše (Youtube.com)

"I život má svůj závěr a zaslouží si důstojnost..."

POSLÁNÍ

Posláním Hospice sv. Lukáše je poskytování specializovaných zdravotních hospicových služeb. K hospicové paliativní péči jsou přijímáni klienti v terminálním stádiu života, u kterých již byly vyčerpány všechny možnosti léčby základního onemocnění (je ukončena onkologická léčba včetně paliativního ozařování či chemoterapie), postupující nemoc je ohrožuje na životě, zdravotní obtíže vyžadují léčbu symptomatickou, ale nevyžadují pobyt na akutním lůžku v nemocnici a domácí péče není možná, je nedostačující či pro rodinu nezvladatelná. Přijati mohou být klienti také na přechodný pobyt k nastavení léčby bolesti s následným návratem do domácí péče. Před tím, než se nemocný člověk dostane do hospice, měl by být o svém stavu informován. Hospic garantuje, že člověk nebude trpět nesnesitelnou bolestí, že bude vždy respektována jeho lidská důstojnost, že v posledních chvílích nezůstane osamocen. Cílem práce týmu odborníků hospice je dosažení co nejlepší kvality života nemocného člověka i jeho rodiny.

Myšlenka hospice vychází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti a z jeho potřeb biologických, psychologických, sociálních a duchovních. V hospicích je akcentován tento komplexní rozměr péče, který v jiných zařízeních může scházet. Proto jsou standardně jako součást profesionálních týmů v hospicích kromě zdravotníků přítomni - sociální pracovník, psycholog, duchovní. Nemocní lidé jsou přijímáni bez ohledu na věk či náboženské vyznání.Péče v Hospici sv. Lukáše je hrazena ze zdravotního pojištění, příspěvků pacientů na úhradu fakultativních služeb a z darů. Přijetí pacientů do péče probíhá na základě Žádosti o přijetí do Hospice sv. Lukáše.

Hospic sv. Lukáše - zařízení pro lidi v terminálním stádiu životaPOSKYTOVANÁ PÉČE:

Klientům poskytujeme dle individuálních potřeb zejména:

 • zdravotní a ošetřovatelskou péči dle zdravotního stavu včetně léčby bolesti,
 • doprovázení a psychologickou pomoc včetně podpory blízkých osob,
 • duchovní služby a podpora formou rozhovoru,
 • Hospic sv. Lukáše - zařízení pro lidi v terminálním stádiu životaubytování, stravování,
 • možnost trvalé přítomnosti blízké osoby 24 hodin denně,
 • pokoje vybavené přistýlkou pro blízké osoby, centrálním signalizačním zařízením, rozvodem kyslíku, TV, připojením k Internetu, terasou atd.,

PRINCIPY A PODMÍNKY PÉČE:

HOSPICOVÉ SLUŽBY CHARITY OSTRAVA:

Příběh:
„Tatínek pár týdnů ležel v nemocnici, kde jsme za ním kvůli Covidu nemohli. Tato situace byla pro nás velmi nečekaná, smutná a nás zastihla nepřipravené. Když ho převezli do Hospice sv. Lukáše, mohli jsme za ním na návštěvu, ještě ho naposledy pohladit a obejmout. Vyslovit to, na co jsme si mysleli, že ještě máme čas. Rozloučit se v klidném a důstojném prostředí. Je zde velmi laskavý a pozorný personál. Žila jsem s nadějí – asi jako každý, že nebudu potřebovat vaše služby, a když nadešla tato situace, tak mne uklidnila vaše profesionalita. Pomohlo mi to v loučení, měla jsem pocit bezpečí, že tatínek je v dobrých rukou. Tak na mě zbýval jen úkol nejosobnější, a to je rozloučení. Chci ještě jednou moc poděkovat za péči, kterou jste tatínkovi v jeho posledních dnech poskytli.“

dcera pacienta hospice

 

Registrace zdravotních služeb Charity OstravaCharitou Ostrava poskytované zdravotní služby dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (2 služby) jsou registrovány Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. (Registr poskytovatelů zdravotních služeb).


Akreditace Ministerstva zdravotnicví ČRCharita Ostrava je na pracovišti Hospic sv. Lukáše držitelem akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR pro uskutečňování praktické části OM 5 vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání "Všeobecná sestra - ošetřovatelská péče v geriatrii"  pro období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2025. Více o akreditovaném vzdělávání

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje,
měst a obcí: Vratimov, Šenov, Velká Polom, Fulnek, Jistebník, Nový Jičín, Orlová, Opava, Havířov.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj  

        Vratimov       Šenov    Velká Polom      Fulnek      Jistebník     Nový Jičín

Orlová   Opava   Statutární město Havířov

 

MOŽNOSTI PODPORY HOSPICE SV. LUKÁŠE:

 • Pošlete dárcovskou SMS ve tvaru:
  DMS HOSPICLUKAS 30  na telefonní číslo 87 777
  DMS HOSPICLUKAS 60  na telefonní číslo 87 777
  DMS HOSPICLUKAS 90  na telefonní číslo 87 777

  Pošlete trvalou dárcovskou SMS ve tvaru:
  DMS TRV HOSPICLUKAS 30  na telefonní číslo 87 777
  DMS TRV HOSPICLUKAS 60  na telefonní číslo 87 777
  DMS TRV HOSPICLUKAS 90  na telefonní číslo 87 777

  Cena jedné SMS je 30, 60 nebo 90,- Kč, z Vaší pomoci obdrží Hospic sv. Lukáše 29, 59 nebo 89,- Kč.
  Získané finanční prostředky budou použity na udržení kvality přímé péče pro klienty Hospice sv. Lukáše.Více o DMS na: www.darcovskasms.cz

 • zasláním finančního příspěvku s variabilním symbolem: 11163

Magnetky pro hospicové službyMAGNETKY PRO HOSPICOVÉ SLUŽBY:

Magnetky s logem Hospice sv. Lukáše a dalších hospicových služeb jsou k dispozici v recepci Hospice sv. Lukáše.