Podpořte nás

Posláním Charity Ostrava je pomáhat lidem v nouzi. Pokud jsou Vám blízké aktivity, kterými se snažíme naše poslání naplňovat, můžete se k nim připojit finanční nebo nefinanční podporou. Nezáleží na výši daru, který se rozhodnete věnovat. Podstatný je účel - pomoc potřebným, který provází Vaše rozhodnutí obdarovat. Pro nás je  dar vyjádřením důvěry v naší činnost a zároveň závazkem vůči Vám - dárcům.  Každé Vaší podpory si vážíme a velice za ní děkujeme.

Možnosti podpory Charity Ostrava:

ZA VAŠI PODPORU DĚKUJEME!
 
Podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu si mohou  fyzické osoby (dle § 15, odst. 5) od daňového základu odečíst hodnotu bezúplatných plnění (dříve darů) ve výši minimálně 1 000 Kč a maximálně 15 % základu daně. Právnické osoby si mohou od základu daně (dle § 20, odst. 8) odečíst dar v minimální výši 2 000 Kč a maximálně 10 % z  již sníženého základu daně o ostatní odečitatelné položky. Bezúplatné plnění (dříve dar) snižující daňový základ může být tvořen také úhrnem několika bezúplatných plnění (darů) v průběhu roku. Rádi Vám vystavíme potvrzení o přijetí bezúplatného plnění.